Preinscripció

Informació inscripció per al curs 2020-2021

    Consulteu la informació per la inscripció a la llar d'infants del nostre centre:

Vull conèixer l'escola, com ho puc fer?

Actualment no podem realitzar visites individualitzades per mostrar-vos les instal·lacions o per tal que pugueu veure i observar l'escola mentre es duu a terme la tasca diària, que és com creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Mentre esperem poder tornar a fer-ho, us convidem a conèixer la nostra llar amb el següent vídeo. També podeu navegar per la web i visitar les instal·lacions al següent enllaç: www.colsrafael.com/ca/installacions

Quan puc fer la inscripció per al curs 2020-2021?

    La sol·licitud d'inscripció pel primer cicle d'educació infantil la podeu fer en qualsevol moment, només cal que ens consulteu la disponibilitat de plaça.

Sol·licitud d'inscripció llar d'infants

Quina documentació haig de presentar per la preinscripció?

  Cal que ens feu arribar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI dels pares o tutors (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si el o la menor té DNI, també caldrà presentar-lo.
  • Carnet de vacunacions.
  • Targeta sanitària.

Com puc presentar la sol·licitud d'inscripció?

En el context social actual, i donades les mesures de seguretat establertes per la COVID-19, les sol·licituds es podran fer:

- Mitjançant sol·licitud en suport informàtic. Podeu fer arribar la sol·licitud i la documentació, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l'adreça e3003112@xtec.cat. Des del centre us notificarem la rececpió de la sol·licitud per a que tingueu constància.

- De forma presencial al centre. En aquest cas, cal concretar una cita prèvia, bé per correu electrònic a l'adreça secretaria@colsrafael.com, bé trucant al telèfon 977 844 062 (de 9:00 a 13:00 hores). També podeu fer servir el següent formulari per tal que ens posem en contacte amb vosaltres:

Dades de l'alumne
Tutors