Preinscripció

Informació de la preinscripció per al curs 2020-2021

    Consulteu la informació per la preinscripció a la llar d'infants del nostre centre:

Vull conèixer l'escola, com ho puc fer?

Actualment no podem realitzar visites individualitzades per mostrar-vos les instal·lacions o per tal que pugueu veure i observar l'escola mentre es duu a terme la tasca diària, que és com creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Mentre esperem poder tornar a fer-ho, us convidem a conèixer la nostra llar amb el següent vídeo. També podeu navegar per la web i visitar les instal·lacions al següent enllaç: www.colsrafael.com/ca/installacions

Quin és el calendari de la preinscripció per al curs 2020-2021?

    Aquest és el calendari pel primer cicle d'educació infantil:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 20 de maig al 3 de juny.
  • Període de matrícula: del 17 al 23 de juny.

Sol·licitud preinscripció llar d'infants

Quina documentació haig de presentar per la preinscripció?

  Cal que ens feu arribar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si el o la menor té DNI, també caldrà presentar-lo.

I per fer la matriculació?

  A banda caldrà aportar:

  • Carnet de vacunacions.
  • DNI del pare o la mare, si no vas es va presentar algun d'ells a la sol·licitud.
  • Targeta sanitària.

Sol·licitud de preinscripció llar infants

Com puc presentar la preinscripció?

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, les sol·licituds de preinscripció es podran fer:

- Mitjançant sol·licitud en suport informàtic, del 20 de maig al 3 de juny. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l'adreça e3003112@xtec.cat. Des del centre us notificarem la rececpió de la sol·licitud per a que tingueu constància.

- De forma presencial al centre, de l'1 al 3 de juny. En aquest cas, cal concretar una cita prèvia, bé per correu electrònic a l'adreça secretaria@colsrafael.com, bé trucant al telèfon 977 844 062 (de 9:00 a 17:00 hores). També podeu fer servir el següent formulari per tal que ens posem en contacte amb vosaltres:

Dades de l'alumne
Tutors