Preinscripció

Informació de la preinscripció per al curs 2020-2021

    Consulteu la informació per la preinscripció al nostre centre a l'ensenyament d'educació infantil de segon cicle i educació primària.

Oferta inicial de places

Llistat sol·licituds amb barem provisional

Llistat sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions

Llista sol·licituds definitiva

Oferta final de places

Llista alumnes preinscrits al centre

Llista alumnes assignats al centre en primera petició

Llista alumnes matriculats

Vull conèixer l'escola, com ho puc fer? 

Actualment no podem realitzar visites individualitzades per mostrar-vos les instal·lacions o per tal que pugueu veure i observar l'escola mentre es duu a terme la tasca diària, que és com creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Mentre esperem poder tornar a fer-ho, us convidem a fer un tastet del nostre centre navegant per la web i visitant les instal·lacions al següent enllaç: www.colsrafael.com/ca/installacions

Quin és el calendari de la preinscripció per al curs 2020-2021?

    Aquest és el calendari per a educació infantil de segon cicle i educació primària:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig.
  • Presentació de documentació: fins el 25 de maig.
  • Període de matrícula: del 13 al 17 de juliol.

Quina és la oferta educativa del centre?

     Els nivells educatius que imparteix el centre són: Infantil 1r cicle (0-3 anys) 2n cicle (3-6 anys), Primària (6-12 anys). En preparació de la Formació adaptació ESO persones adultes (Resolució EDU/3096/2019). Som una escola d’una sola línia.

Podeu consultar l'oferta de places publicada pel proper curs 2020-2021 al següent enllaç: http://mapaescolar.gencat.cat/

Quina documentació haig de presentar per la preinscripció?

  Cal que ens feu arribar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Per la documentació acreditativa dels criteris de prioritat podeu consultar la pàgina gencat.cat

Sol·licitud de preinscripció - Departament d'Ensenyament

Com puc presentar la preinscripció?

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, les sol·licituds de preinscripció es podran fer:

- Mitjançant sol·licitud en suport informàtic. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l'adreça e3003112@xtec.cat. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. Des del centre us notificarem la rececpió de la sol·licitud per a que tingueu constància. Enllaç al TRÀMIT

- De forma presencial al centre. En aquest cas, cal concretar una cita prèvia, bé per correu electrònic a l'adreça secretaria@colsrafael.com, bé trucant al telèfon 977 844 062 (de 9:00 a 17:00 hores). També podeu fer servir el següent formulari per tal que ens posem en contacte amb vosaltres:

Dades de l'alumne
Tutors
,