Preinscripció

Informació de la preinscripció per al curs 2020-2021

    Consulteu la informació per la preinscripció al nostre centre a l'ensenyament d'educació infantil de segon cicle i educació primària:

Vull conèixer l'escola, com ho puc fer?

Actualment no podem realitzar visites individualitzades per mostrar-vos les instal·lacions o per tal que pugueu veure i observar l'escola mentre es duu a terme la tasca diària, que és com creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Mentre esperem poder tornar a fer-ho, us convidem a fer un tastet del nostre centre navegant per la web i visitant les instal·lacions al següent enllaç: www.colsrafael.com/ca/installacions

Quin és el calendari de la preinscripció per al curs 2020-2021?

    Aquest és el calendari per a educació infantil de segon cicle i educació primària:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig.
  • Presentació de documentació: fins el 25 de maig.
  • Període de matrícula: del 13 al 17 de juliol.

Quina és la oferta educativa del centre?

     Els nivells educatius que imparteix el centre són: Infantil 1r cicle (0-3 anys) 2n cicle (3-6 anys), Primària (6-12 anys). En preparació de la Formació adaptació ESO persones adultes (Resolució EDU/3096/2019). Som una escola d’una sola línia.

Podeu consultar l'oferta de places publicada pel proper curs 2020-2021 al següent enllaç: http://mapaescolar.gencat.cat/

Quina documentació haig de presentar per la preinscripció?

  Cal que ens feu arribar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Per la documentació acreditativa dels criteris de prioritat podeu consultar la pàgina gencat.cat

Sol·licitud de preinscripció - Departament d'Ensenyament

Com puc presentar la preinscripció?

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, les sol·licituds de preinscripció es podran fer:

- Mitjançant sol·licitud en suport informàtic. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l'enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a l'adreça e3003112@xtec.cat. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. Des del centre us notificarem la rececpió de la sol·licitud per a que tingueu constància. Enllaç al TRÀMIT

- De forma presencial al centre. En aquest cas, cal concretar una cita prèvia, bé per correu electrònic a l'adreça secretaria@colsrafael.com, bé trucant al telèfon 977 844 062 (de 9:00 a 17:00 hores). També podeu fer servir el següent formulari per tal que ens posem en contacte amb vosaltres:

Dades de l'alumne
Tutors
,