×

Missatge d'avís

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

Informació de la preinscripció per al curs 2021-2022

Educació Infantil de segon cicle i educació primària - del 15 al 24 de març de 2021

Com faig la preinscripció?

ACCEDEIX A LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D'EDUCACIÓ INFANTIL EN AQUEST ENLLAÇ

ACCEDEIX A LA PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN AQUEST ENLLAÇ

IMPORTANT, EL FORMULARI DEL FINAL DE LA PÀGINA NO ÉS EL FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ.

 

Quina és la oferta educativa del centre?

Els nivells educatius que imparteix el centre són: Infantil 1r cicle (0-3 anys) 2n cicle (3-6 anys), Primària (6-12 anys). En preparació de la Formació adaptació ESO persones adultes (Resolució EDU/3096/2019). Som una escola d’una sola línia.

1 - Vull conèixer l'escola, com ho puc fer? 

Actualment no podem realitzar visites individualitzades per mostrar-vos les instal·lacions o per tal que pugueu veure i observar l'escola mentre es duu a terme la tasca diària, que és com creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Mentre esperem poder tornar a fer-ho, us convidem a fer un tastet del nostre centre:

2 - Coneix els calendaris i terminis

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

  • El procés de preinscripció escolar s'inicia al març i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juny.
  • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Així, has d'estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés. 

Quines són aquestes dates clau? Accedeix a aquest enllaç per conèixer-les.

3 - Entén els criteris de selecció de plaça

Els centres educatius de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Per decidir qui obté una plaça en un centre determinat i qui no, s'utilitza el sistema de puntuacions que anomenem barem. Pots accedir a aquest enllaç per conèixer els criteris de selecció de plaça.

4 - Prepara la documentació

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
     
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Per tal de conèixer els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat, podeu accedir a aquest enllaç.

5 - Fes la sol·licitud de preinscripció (del 15 al 24 de març)

La sol·licitud de preinscripció d'educació primaria, l'has de presentar del 15 al 24 de març i has d'adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir del 25 al 26 de març.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l'hora d'obtenir la plaça.

Per poder realitzar la sol·licitud de preinscripció, podeu accedir a aquest enllaç.

6 - Fes el seguiment de la teva sol·licitud

Un cop feta la sol·licitud de preinscripció es posa en marxa el sistema d'assignació de places als diferents centres educatius. Cal que coneguis bé el calendari d'aquest procés per fer els tràmits corresponents i presentar la documentació que se't demani. 

Per fer aquest seguiment, podeu accedir a aquest enllaç.

7 - Consulta la teva plaça


Un cop finalitzat el procés de preinscripció i assignació de places, tots els alumnes preinscrits teniu plaça assignada en una escola.

Per buscar-vos a la llista d'admesos o revisar la llista d'espera, podeu accedir a aquest enllaç.

 

També podeu consultar la publicació de llistes als següents enllaços:


,