La fundació Margarita Bocio finança un vetllador del menjador escolar del nostre centre

2 desembre 2021
Categories: 
Col·legi

“Els nens són el recurs més valuós i, a la vegada, més vulnerable del món. Ells són el nostre futur. Malgrat això, són els que gaudeixen de menys avantatges i que estan menys capacitats per a protegir-se a si mateixos i determinar el seu futur.”

James P. Grant (Director Executiu de Unicef (1980-1995))

Amb la inspiració d’aquestes paraules, la Fundació Margarita Bocio ha estat creada per a oferir tota l’ajuda possible al major nombre de desfavorits del món de la infància més proper. Per aquest motiu el Patronat de la Fundació Margarita Bocio, estudia totes i cadascuna de les sol·licituds que li arriben i estan relacionades amb el món de la infància.

Gràcies a la fundació Margarita Bocio ara comptem amb el suport d’un vetllador per atendre alumnes en el menjador escolar. Aquest suport és possible també gràcies a totes les donacions voluntàries que es realitzen i que permeten aquesta gran obra social. Per poder donar, podeu accedir al següent enllaç.

 

Estem molt agraïts a la fundació Margarita Bocio.

 

Més informació a fundacionmargaritabocio.org