El Projecte KiVa

17 març 2020
Categories: 
Primaria Col·legi

El projecte KiVa és un projecte amb un objectiu clar; Potenciar valors necessaris com l'empatia, la tolerància i l'estima pels altres per prevenir possibles casos d'assetjament escolar.

Desenvolupat pel departament de Psicologia de la Universitat de Turku per al sistema educatiu de Finlàndia, parteix d'una sèrie d'activitats i metodologies que van des de primer a tercer de primària (primer bloc), des de quart fins a sisè de primària (segon bloc) i per al l'ESO (tercer bloc). Aquestes activitats potencien l'aprenentatge lúdic i experimental, on també hi ha lloc per al debat i l'aprenentatge vivencial. Els nens i nenes acaben generant unes "normes KiVa" que hauran de respectar, totes elles amb l'objectiu de prevenir l'assetjament escolar fomentant l'empatia i estima cap als altres.