Pla d'organització curs 2020-2021

Normes d'organització i funcionament del centre (en revisió)

Projecte Educatiu de Centre (2019-2020)

Pla d'obertura del centre (01/06/2020)

Oferta places curs 2020-21

Llista sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions

Llista sol·licituds definitiva

Oferta final de places curs 2020-2021

Llista alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició curs 2020-2021

Llista alumnes preinscrits al centre curs 2020-2021

Llistat alumnes matriculats 2020-2021